I Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem internetowym: www.hemplution.pl, www.hemplution.com, jest firma BART Zdunek Bartosz zwana dalej Sprzedającym z siedzibą w Olsztynie, 10-014, przy ul. ul. Waleriana Łukasińskiego 1/1, , NIP 9561641994, REGON: 280082498, telefon: +48 722 11 40 70, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady i warunki składania zamówień i dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.hemplution.pl, www.hemplution.com (zwanym dalej Sklepem).
 3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę (zwaną dalej Kupującym), która dokona zakupu poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.hemplution.pl, www.hemplution.com za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie lub pocztą.
 4. Sklep dokonuje sprzedaży osobom fizycznym i osobom prawnym (zwanym dalej Kupującymi).
 5. Oferta sklepu obowiązuje zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą.
 6.  Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich na stronie hemplution.pl oraz euro na stronie hemplution.com i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach księgarni bądź wprowadzania w nich zmian.

II Zamówienia

 1. Sklep internetowa prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
 2.  Zamówienia są przyjmowane:
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
 4. Zamówienia są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wszystkich krajów świata.

III Formy płatności

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • za zaliczeniem pocztowym: należność pobiera listonosz lub kurier;
  • za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl;

IV Dostawa zakupionego towaru

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych za zaliczeniem pocztowym - z chwilą złożenia zamówienia;
  • w przypadku zamówień płatnych za pośrednictwem serwisu transferuj.pl w chwili autoryzacji transferu, bądź wpływu pieniędzy na konto Sklepu.
 2. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
 4. Przesyłki dostarczone będą w terminie
  • Przesyłki na terenie kraju są dostarczane w terminie 10 dni.
  • Przesyłki zagraniczne docierają w terminie 21 dni na cały świat
  • Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek wynikłe z winy firmy odpowiedzialnej za ich dostarczenie.
 5. W przypadku zamówień dokonywanych przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej na życzenie kupującego wystawiana jest faktura VAT w ciągu 7 dni roboczych od daty zakupu.
 6. Zamówienia nie odebrane przez Klienta w terminie z Poczty Polskiej lub od Kuriera i zwrócone do naszego sklepu, mogą zostać ponownie wysłane do Kupującego po ponownym opłaceniu kosztów przesyłki.

V. Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki ma prawo złożyć reklamację. Do odsyłanego towaru należy dołączyć Formularz Reklamacji stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

VI Zwroty

 1. Zwrot zakupionego towaru w idealnym stanie, z wypełnionym Formularzem Zwrotu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu i w oryginalnym opakowaniu, bez podania przyczyny jest możliwy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 2.  Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru na adres: BART Zdunek Bartosz, ul. Waleriana Łukasińskiego 1/1, 10-014 Olsztyn
 3. Koszty przesyłki pokrywa kupujący. Towar musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed naruszeniem w czasie transportu.
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Pieniądze za odesłany towar oraz koszt dostawy towaru do Kupującego są zwracane wyłącznie przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu odstąpienia od umowy kupna stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego przesyłki.

VII Ochrona danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 2. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

VIII Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.