Konopie to rośliny zielone, jednoroczne, jare rozdzielnopłciowe, dwupienne i wiatropylne, zaliczane do rodziny konopiowatych ( Cannabaceae ). Oprócz konopi do rodziny konopiowatych zaliczamy również siedemdziesiąt gatunków wiązowców zachodnich oraz dwa gatunki chmielu, z którego żeńskich kwiatów robi się piwo. 

Choć do dziś dnia trwają spory co do podziału konopi na gatunki, to badania genetyczne na roślinach pochodzących z różnych części świata pozwalają wyróżnić następujące gatunki:

 • konopie indyjskie ( Cannabis indica Lam.)
 • konopie dzikie ( Cannabis ruderalis Janisch.)
 • konopie siewne ( Cannabis sativa L.)

Konopie indyjskie, dzikie i siewne

Konopie indyjskie (Cannbis indica L.) 

pierwotnie występowały w okolicach gór Hindukusz (góry w środkowej części Azji, mieszczące się w północno-zachodnim Pakistanie oraz w centralnym i wschodnim Afganistanie). Rośliny są niższe od roślin gatunku Sative, ale są bardziej rozgałęzione i stożkowate.  Gatunek ten jest m.in. stosowany jako używka, narkotyk lub lek. Ma zwiększoną ilość THC w porównaniu z innymi gatunkami.

Konopie dzikie ( Cannabis ruderalis Janisch.) 

pochodzą z centralnej Azji. Rośliny tego gatunku są niskie (40-150cm), posiadają niewielką ilość THC. Gatunek ten charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na trudne warunki środowiskowe i dlatego rośnie naturalnie w Europie środkowo-wschodniej (również lokalnie w Polsce).

Konopie siewne (Cannabis sativa L.) 

występują w górach Ałtaj, Tienszan oraz w Afganistanie i Zakaukaziu. Jako rośliny uprawne rozpowszechniły się w różnych częściach świata. Rośliny tego gatunku w sprzyjających warunkach osiągają ponad 5m wysokości. W Polskim Rejestrze Krajowym COBORU (Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych) znajduje się pięć odmian konopi wyhodowanych w Instytucie Włókien Naturalnych w Poznaniu, tj: Białobrzeskie, Beniko, Tygra, Wojko i Wielkopolskie. Są to konopie jednopienne, typowo włókniste o zawartości psychoaktywnego THC poniżej 0,2%. Konopie siewne mają wielorakie zastosowanie. Korzysta  się z nich  m.in. w :

 • przemyśle odzieżowym - ubrania z konopi są bardzo wytrzymałe, oddychające, przewiewne, antygrzybiczne i antyalergiczne.
 • przemyśle samochodowym – produkuje się z nich m.in. karoserie
 • szkutnictwie – liny okrętowe, żagle
 • budownictwie – materiały budowlane
 • papiernictwie
 • przemyśle spożywczym
 • produkcji biodisla – olej napędowy
 • produkcji biomasy opałowej
 • w medycynie – za względu na zawartość wielu substancji leczniczych wykorzystuje się konopie jako lek przeciwlękowy, przeciwbólowy, przeciwpsychotyczny, przeciwzapalny, przeciw utleniający, przeciwskurczowy i jako antybiotyk.

  Komentarze

 1. Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword....wait there's even more Now what if i told you there was a simple Wordpress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That's right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. <a href="http://www.SEORankingLinks.xyz">Seo Plugin</a> seo plugin http://www.SEORankingLinks.xyz
 2. 1"'`--
 3. 1"'`--
 4. 1
 5. 1
 6. 1
 7. 1
 8. 1)
 9. 1
 10. 1
 11. 1
 12. 1
 13. 1
 14. 1
 15. 1"'`--
 16. 1
 17. 1
 18. 1
 19. 1
 20. 1)
 21. 1
 22. 1
 23. 1
 24. 1
 25. 1
 26. 1
 27. 1"'`--
 28. 1
 29. 1
 30. 1
 31. 1
 32. 1)
 33. 1
 34. 1
 35. 1
 36. 1
 37. 1
 38. 1
 39. 1"'`--
 40. 1
 41. 1
 42. 1
 43. 1
 44. 1)
 45. 1
 46. 1
 47. 1
 48. 1
 49. 1
 50. 1
 51. Dodaj komentarz