Konopie to rośliny zielone, jednoroczne, jare rozdzielnopłciowe, dwupienne i wiatropylne, zaliczane do rodziny konopiowatych ( Cannabaceae ). Oprócz konopi do rodziny konopiowatych zaliczamy również siedemdziesiąt gatunków wiązowców zachodnich oraz dwa gatunki chmielu, z którego żeńskich kwiatów robi się piwo. 

Choć do dziś dnia trwają spory co do podziału konopi na gatunki, to badania genetyczne na roślinach pochodzących z różnych części świata pozwalają wyróżnić następujące gatunki:

 • konopie indyjskie ( Cannabis indica Lam.)
 • konopie dzikie ( Cannabis ruderalis Janisch.)
 • konopie siewne ( Cannabis sativa L.)

Konopie indyjskie, dzikie i siewne

Konopie indyjskie (Cannbis indica L.) 

pierwotnie występowały w okolicach gór Hindukusz (góry w środkowej części Azji, mieszczące się w północno-zachodnim Pakistanie oraz w centralnym i wschodnim Afganistanie). Rośliny są niższe od roślin gatunku Sative, ale są bardziej rozgałęzione i stożkowate.  Gatunek ten jest m.in. stosowany jako używka, narkotyk lub lek. Ma zwiększoną ilość THC w porównaniu z innymi gatunkami.

Konopie dzikie ( Cannabis ruderalis Janisch.) 

pochodzą z centralnej Azji. Rośliny tego gatunku są niskie (40-150cm), posiadają niewielką ilość THC. Gatunek ten charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na trudne warunki środowiskowe i dlatego rośnie naturalnie w Europie środkowo-wschodniej (również lokalnie w Polsce).

Konopie siewne (Cannabis sativa L.) 

występują w górach Ałtaj, Tienszan oraz w Afganistanie i Zakaukaziu. Jako rośliny uprawne rozpowszechniły się w różnych częściach świata. Rośliny tego gatunku w sprzyjających warunkach osiągają ponad 5m wysokości. W Polskim Rejestrze Krajowym COBORU (Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych) znajduje się pięć odmian konopi wyhodowanych w Instytucie Włókien Naturalnych w Poznaniu, tj: Białobrzeskie, Beniko, Tygra, Wojko i Wielkopolskie. Są to konopie jednopienne, typowo włókniste o zawartości psychoaktywnego THC poniżej 0,2%. Konopie siewne mają wielorakie zastosowanie. Korzysta  się z nich  m.in. w :

 • przemyśle odzieżowym - ubrania z konopi są bardzo wytrzymałe, oddychające, przewiewne, antygrzybiczne i antyalergiczne.
 • przemyśle samochodowym – produkuje się z nich m.in. karoserie
 • szkutnictwie – liny okrętowe, żagle
 • budownictwie – materiały budowlane
 • papiernictwie
 • przemyśle spożywczym
 • produkcji biodisla – olej napędowy
 • produkcji biomasy opałowej
 • w medycynie – za względu na zawartość wielu substancji leczniczych wykorzystuje się konopie jako lek przeciwlękowy, przeciwbólowy, przeciwpsychotyczny, przeciwzapalny, przeciw utleniający, przeciwskurczowy i jako antybiotyk.

  Dodaj komentarz